Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej

 

Jeśli masz instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne, to warto ją ubezpieczyć podobnie jak ubezpieczamy dom czy samochód. Dzięki specjalnie przygotowanemu ubezpieczeniu instalacji energii odnawialnej będzie ona najlepiej chroniona.

Co możesz ubezpieczyć?

  • instalacje fotowoltaiczne
  • kolektory słoneczne

Zakres ubezpieczenia:

  • zdarzenia losowe które obejmują 18 zjawisk takich jak:dewastacja, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, wandalizm, zapadanie się ziemi, zalanie
  • zniszcenia w wyniku akcji ratowniczej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami losowymi
  • utrata lub zaginięcie instalacji wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju

Jak kupić ubezpieczenie?

  • Kliknij przycisk „Kup online”
  • Zadzwoń: 501 437 364